Wie zijn wij

Zorg en Dienstverlening Op Maat is een groeiende zorgorganisatie waarin de persoonlijke dienstverlening aan cliënten voorop staat. Dit doen we altijd vanuit een kleinschalige werkwijze omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct. Onze integrale zorg is persoonlijk en professioneel en wordt niet behaald door complexe regels. De organisatie biedt begeleiding.

Kortom, wij zorgen ervoor dat zorg lokaal en optimaal is voor mensen en gezinnen met psychische problemen, ziekte, beperkingen en/of verminderde zelfredzaamheid. Onze zorg is laagdrempelig en flexibel.

Wat heeft Zorg & Dienstverlening Op Maat te bieden?
– Hulp bij het leren omgaan met uw beperkingen en zaken waar u tegen aan loopt
– Hulp bij het opbouwen van sociale contacten en dag- of vrijetijdsbesteding
– Hulp bij het draaiend houden van uw gezin en huishouden
– Hulp bij het aanbrengen van een dag structuur
– Hulp bij het op orde brengen en houden van uw administratie en financiën

Bij Zorg en Dienstverlening Op Maat gaan we resultaatgericht te werk. Dat wil zeggen dat we u en uw (directe) omgeving betrekken bij de ondersteuning. Daarnaast staat niet uw beperking centraal, maar kijken we juist naar de mogelijkheden en richten ons op een positieve benadering.
Bij Z&D Op Maat kunt er van uit gaan dat u de juiste hulp en/of ondersteuning krijgt die bij u past. De zorg is altijd dicht bij u.