Vacature Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het hart van Z&D Op Maat!

De vrijwilligers die zich inzetten voor Z&D Op Maat doen dit vanuit verschillende motieven.
Ze willen graag iets voor een ander betekenen, omdat ze snappen dat iemand met een beperking (en de omgeving) een steuntje in de rug kan gebruiken.

Wij vinden het belangrijk dat de vrijwilligers voldoening halen uit het contact. Daarom kijken we goed naar de kwaliteiten en de talenten van de vrijwilliger.

 

Soorten vrijwilligerswerk

Bij Z&D Op Maat zijn verschillende soorten vrijwilligers werk actief.  Er zijn vrijwilligers die vast bij een gezin komen als maatje of oppas en er zijn gastouders die een kind op vaste tijden in hun eigen gezin opnemen. Andere vrijwilligers helpen Z&D Op Maat bij het organiseren van ondersteuningsgroepen of bijeenkomsten.

 

Waar ligt jouw kracht en passie?

Als we weten wat bij jou past, gaan we kijken bij welke hulpvraag dit goed aansluit. Op deze manier is de kans op een geslaagde match het grootst. De vrijwilliger houdt zo vrijwilligerswerk het langste vol!

Sommige mensen hebben weinig ervaring met dit soort taken, anderen doen dit al jaren of hebben zelf een kind dat hulp nodig heeft. De vrijwilliger kan in de praktijk ook ervaring en kennis opdoen voor de eigen ontwikkeling. Vrijwilligers kunnen ex-professionele werkers zijn die, al dan niet tijdelijk, dit werk doen om hun vaardigheden te onderhouden of uit te breiden.

 

Welke eigenschappen heb jij als vrijwilliger?

-In de uitvoering van het vrijwilligerswerk is het van belang dat je:

-Zelfstandig kan werken;

-Affiniteit hebt met de doelgroep;

-Goed kan luisteren en communiceren;

-Openstaat voor de (on)mogelijkheden van de ander en hier flexibel mee om gaat;

-Een positieve instelling en doorzettingsvermogen hebt;

-Kan samenwerken.

-Voor de hulpvragen waarbij inzicht in de problematiek en enige deskundigheid vereist is, vragen we mensen met ervaring.

 

Als vrijwilliger kun je bij Z&D Op Maat terecht om je in te zetten voor 1 op 1 contact, gastgezin, begeleiding van ondersteuningsgroepen, netwerk coaching en voor PR- en kantoorwerkzaamheden. Voor elke vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

 

Werkwijze nieuwe vrijwilliger

Vrijwilligers worden op verschillende manieren geworven, zoals bij informatiemarkten, met behulp van advertenties, vacatures bij lokale vacaturewebsites, andere sociale media en door persoonlijke gesprekjes.

 

Intakegesprek

Elke vrijwilliger die zich aanmeldt heeft een kennismakingsgesprek met de coördinator op kantoor. Vooraf krijgt de vrijwilliger ter voorbereiding een intakeformulier toegestuurd. We willen graag weten wat de passies/drijfveren wensen, kwaliteiten, motieven en beschikbaarheid van de vrijwilliger zijn. Op die manier kunnen wij het beste aansluiten op de vraag waar de vrijwilliger enthousiast van wordt. We besteden veel tijd aan het maken van een mogelijke match tussen hulpvrager en vrijwilliger. Beiden moeten zich prettig voelen in de samenwerking.

Afwijkend van de procedure van de vrijwilliger zal het kennismakingsgesprek met het gastgezin niet op kantoor maar bij het gastgezin thuis plaatshebben. Naast de gebruikelijke gesprekspunten wordt er o.a. gekeken naar de gezins- en woonsituatie, leefstijl, veiligheid en huisdieren. Het eerste matchingsgesprek is bij de klant thuis en het tweede bij het toekomstige gastgezin.

Matchingsgesprek

Als de coördinator een mogelijke match heeft voorgelegd aan de vrijwilliger, wordt bij akkoord een gesprek gepland bij de klant thuis. De coördinator is hierbij aanwezig. In het gesprek wordt gesproken over de gewenste frequentie, dag en de tijdsduur van de thuishulp en op welke manier de vrijwilliger de hulpvraag in gaat vullen. We staan stil bij wederzijdse verwachtingen binnen het contact en gewenste omgangsvormen. Klant en vrijwilliger leren elkaar zo beter kennen. Als er een klik is en beide partijen geven bij de coördinator aan dat ze positief zijn over de match, dan start de vrijwillige hulp.

Wanneer er sprake is van kennismaking tussen klant en een gastgezin, dan is het eerste gesprek bij de klant thuis. Het tweede gesprek vindt bij het gastgezin plaats.

 

Proefperiode

We gaan uit van een proefperiode oftewel kennismakingsperiode. De coördinator checkt nadat de vrijwilliger vier keer contact heeft gehad met de klant, bij beide partijen of de verwachtingen overeenkomen. Beide partijen hebben de mogelijkheid om tijdens deze periode de samenwerking te beëindigen. Uiteraard is dit, om welke reden dan ook, na deze periode ook mogelijk, maar na de proefperiode wordt de intentie uitgesproken om al dan niet door te gaan.

 

Evaluatiemomenten

Tijdens evaluatiegesprekken wordt het verloop van de thuishulp en eventuele resultaten besproken. De thuishulp wordt na drie maanden geëvalueerd. Er is dan contact tussen klant en coördinator en tussen de coördinator en de vrijwilliger. Daarna vindt er jaarlijks een evaluatie plaats. Soms doet een situatie zich voor dat eerdere evaluatie gewenst is.

Aanmelden als vrijwilliger

Aanmelden kan via e-mail op info@zdopmaat.nl