Zorg & Dienstverlening Op Maat

Wie zijn wij

Zorg en Dienstverlening Op Maat is een groeiende zorgorganisatie die er staat voor de mensen en zorg op maat levert, aansluitend op de wensen en behoeften van de cliënt.

Onze Zorg

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten. Onze missie is om betekenisvol te zijn voor alle mensen met wie en voor wie we werken.

Wet Langdurige Zorg

Zorg en Dienstverlening biedt zorg voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige Zorg (Wlz). Wlz is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig hebben. Door begeleiding op maat bieden we toekomstperspectief aan mensen met een (langdurige) zorgvraag en/of psychische problematiek.

Wet Forensische Zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Een rechter kan een justitiabele veroordelen tot het ondergaan van zorg. Zorg en Dienstverlening Op Maat streeft naar het voorkomen van recidive. Dit wordt gedaan door cliënten te begeleiden zodat zij zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij en hoger op de participatieladder terecht komen.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via +31(0)55 8436829 of info@zdopmaat.nl. Ons bezoekadres is Ordenplein 18 te Apeldoorn.