Cliëntenraad

Wat is een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is, te midden van iedereen die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening, de enige die kan praten vanuit de ervaringen van cliënten. De Cliëntenraad is daardoor als het ware de stem van de cliënt.

Waarom een Cliëntenraad?

Voor Z&D Op Maat staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we continu weten wat de wensen zijn van onze cliënten, wat ze vinden van de geboden zorg en alles daar omheen. De cliënt wordt gehoord in de Cliëntenraad. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënt en oefent via overleg met de directie invloed uit op het beleid.

Samenstelling Cliëntenraad Z&D Op Maat

Bij voorkeur nemen cliënten van Z&D Op Maat zitting in de raad. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden lid zijn van de Cliëntenraad. Tevens zijn niet-cliënten met affiniteit voor zorg van harte welkom.

Vacature

Invloed en meepraten? Dat kan! De Cliëntenraad Z&D Op Maat zoekt nieuwe leden.
Ben jij geïnteresseerd?
Neem dan zo snel mogelijk contact op via de volgende contactgegevens:
info@zdopmaat.nl / Tel: 055-8436829 of 0615590549

De rechten

De Cliëntenraad heeft het wettelijk recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Directie van Z&D Op Maat over de zorg- en dienstverlening. Zij hebben recht op informatie zoals het zorgbeleid of de klachtenregeling. In een periodiek overleg komen de Cliëntenraad en de Directie bij elkaar.
De Cliëntenraad heeft het recht om ten minste één persoon voor te dragen als lid van het Bestuur c.q. Raad van Toezicht van Z&D Op Maat.

De werkzaamheden

Binnen de Cliëntenraad praat de cliënt niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over de ontwikkelingen binnen Z&D Op Maat. Dankzij deze raad kan de organisatie actief aandacht besteden aan onderwerpen die bij de cliënten leven. De Cliëntenraad is de spreekbuis namens de cliënten, behartigt belangen van cliënten en adviseert de Directie. Om deze functie goed uit te voeren, is contact met de cliënt erg belangrijk.

Welke thema’s vindt de Cliëntenraad belangrijk?

Zorginnovatie
Veiligheid
Gezondheid en hygiëne
Mentale verzorging en maatschappelijke ondersteuning
Verbeteracties en deskundigheid
Klanttevredenheid en service


Jaarlijks publiceert de Cliëntenraad een jaarverslag waarin wordt weergegeven wat de Cliëntenraad het afgelopen jaar heeft gedaan. Tevens geven zij in dit verslag inzicht in de plannen voor het komende jaar.