Wet Forensische Zorg

Wat is forensische zorg?

Forensische zorg is voor volwassenen of jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Een rechter legt forensische zorg meestal op als onderdeel van een straf en/of maatregel als iemand met een psychische/psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking een strafbaar feit heeft gepleegd.

Voor wie is forensische zorg bedoeld?

Forensische zorg is bedoeld voor volwassenen of jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht:

 • verdachten of veroordeelden;
 • preventieve (personen in preventieve hechtenis);
 • terbeschikkinggestelden (tbs’ers).

Wat doet zorg & dienstverlening op maat?

Veel van de cliënten van de reclassering kampen met meervoudige problematiek zoals verslaving, een verstandelijke beperking, psychiatrische of sociale problemen. Wij begeleiden onze cliënten langdurig en bieden vanuit ambulante begeleiding in samenwerking met andere instellingen de noodzakelijke om iemand van delict gedrag te weerhouden. Dat draagt aan bij het terugdringen van criminele recidive en maatschappelijke overlast op de lange termijn.
Om een goed beeld te krijgen van cliënt en de situatie wordt er een intakegesprek gepland. De afspraak vindt plaats op kantoor bij de verwijzer. Vervolgens volgt er door de coördinator Forensische Zorg een afspraak gemaakt om samen met de ambulante begeleider langs te komen en de situatie te analyseren. Aan de hand van een begeleidingsplan de persoonlijke doelen van de cliënt worden vastgelegd. Vanaf dit moment gaat de ambulante begeleider samen met de cliënt aan de slag.

Ons doel hierbij is:

 • De volwassene/jongeren te ondersteunen op alle leefgebieden
 • De volwassene/jongeren behandelen op het gebied van psychiatrische problematiek.
 • De volwassene/jongeren weer deel uit te laten maken van de maatschappij.
 • De volwassene/jongeren door te laten stomen richting de passende scholing.
 • De volwassene/jongeren te laten doorstromen naar een vorm van arbeid, waar nodig in combinatie met een leertraject.
 • De volwassene/jongeren de mogelijkheid bieden een startkwalificatie te behalen.
 • Delict bespreking met als doel vermindering recidive.
 • Maken van signaleringsplan met als doel terugval te voorkomen.

Hulp en zorg aanvragen

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via +31(0)55 8436829 of info@zdopmaat.nl
Onze medewerkers vertellen u waar u mogelijk recht op heeft en kunnen u begeleiden bij het process.