Wet Forensische Zorg

Het doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive. Forensische zorg beschermt de samenleving door het risico op herhaling van strafbaar gedrag te verkleinen. Deze gemeenschappelijke missie geeft richting aan de behandeling en begeleiding.

Focus op het voorkomen van terugval in strafbaar gedrag betekent dat vaak nog toezicht of begeleiding nodig is. Dit kan zowel voor korte als voor lange duur zijn, na afloop van een gevangenisstraf of na afloop van een behandeling. Zorg en Dienstverlening Op Maat doelt op juiste zorg op de juiste plek en het bevorderen van een goede doorstroom.

Zorg en Dienstverlening Op Maat vormt de zorg door duidelijke kwaliteitsnormen en goed opgeleide professionals, welke noodzakelijk zijn voor het uitdagende week in de forensische zorg. Hier gaan zorg van het hoogst haalbare niveau en goed risicomanagement hand in hand.

Wat doet Zorg & Dienstverlening Op Maat?

Veel van de cliënten van de reclassering kampen met meervoudige problematiek zoals verslavingsproblematiek, psychiatrische of sociale problemen. Wij begeleiden onze cliënten langdurig en bieden (ambulante) begeleiding in samenwerking met betrokken instanties.  Deze samenwerking levert een bijdrage aan het verminderen van de kans op recidive en maatschappelijke overlast op de lange termijn.

De cliënt kan zowel verwezen worden als zelf aanmelden. Na een verwijzing of aanmelding wordt de cliënt (en verwijzer) uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de situatie, de hulpvragen en de wensen en behoeften besproken. Hieruit komt naar voren welke vorm van zorg er nodig is om aan te sluiten bij de hulpvragen van de cliënt. Wanneer het dossier van de aangemelde cliënt compleet is, wordt er een ondersteuningsplan opgesteld. Conform dit plan wordt er tijdens het begeleidingstraject gewerkt om persoonlijke doelen te behalen. De cliënt krijgt een persoonlijk begeleider gekoppeld wie dient als eerste aanspreekpunt en hulpverlener voor de cliënt.

Ons doel hierbij is:

  • De volwassene/jongeren te ondersteunen op alle leefgebieden
  • De volwassene/jongeren behandelen op het gebied van psychiatrische problematiek.
  • De volwassene/jongeren weer deel uit te laten maken van de maatschappij.
  • De volwassene/jongeren door te laten stomen richting de passende scholing.
  • De volwassene/jongeren te laten doorstromen naar een vorm van arbeid, waar nodig in combinatie met een leertraject.
  • De volwassene/jongeren de mogelijkheid bieden een startkwalificatie te behalen.
  • Delict bespreking met als doel vermindering recidive.
  • Maken van signaleringsplan met als doel terugval te voorkomen.

 

Aanmelden of  meer informatie

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via +31(0)55 8436829 of info@zdopmaat.nl