Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een persoon binnen Z&D Op Maat aan wie zorgverleners en klanten vertrouwelijke zaken kwijt kunnen; ongewenste omgangsvormen, persoonlijke problemen en/of vragen, problemen of onzekerheden die men niet altijd met de directie wil of kan delen. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden, maar kan ook waardevolle tips geven over hoe de zorgverlener/klant kan omgaan met de aangegeven problemen.

Het doel van de vertrouwenspersonen is:

1. Cliëntveiligheid; het borgen van de veiligheid voor de klant in de zorg- en dienstverlening binnen de organisatie.

2. Zorgverlenersveiligheid; het borgen van de veiligheid voor de zorgprofessional in de zorg- en dienstverlening binnen de organisatie.

3. Bijdragen in de borging van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen de gehele organisatie.

U kunt M.Demircan bereiken door een e-mail te sturen naar Vertrouwenspersoon@zdopmaat.nl of u kunt ook bellen naar 0653264739

Is er behoefte aan een externe vertrouwenspersoon?
Mocht de situatie zich voordoen dat u contact wil opnemen met een extern vertrouwenspersoon, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

  • Externe vertrouwenspersoon voor cliënten:
    www.AKJ.nl / 088 – 5551000