Onze Zorg

Individuele begeleiding

Deze ondersteuning is vooral bedoeld om U te helpen om zo zelfstandig als zo lang mogelijk thuis te laten verblijven. Het gaat hierbij om hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven zoals, voeding, helpen met plannen van activiteiten, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Daarnaast begeleiden wij U in het voorbereiden van gesprekken met instanties. Heeft u behoefte aan individuele begeleiding? Onze medewerkers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en beantwoorden graag uw vragen.

U kunt met ons ten allen tijde contact opnemen.

Persoonlijke begeleiding bij participeren in de maatschappij

Perspective for all ‘toekomst voor iedereen’

Zorg en Dienstverlening Op Maat biedt u een persoonlijke ondersteuning bij het participeren in de samenleving.
Heeft u door omstandigheden u baan verloren? Vind u solliciteren ook erg lastig? Wij bieden sollicitatie hulp tot de gewenste baan gevonden is.
Loopt u met een gevoel dat anderen u helemaal niet begrijpen?
Voelt u zich thuis niet veilig? Heeft u een verslaving, moeite om nee te zeggen.
Moeite met sociale contacten waardoor u zich alleen voelt.
Kunt u uw eigen administratie niet meer bijhouden? En bent u bang dat de deurwaarder voor de deur staat? Er zijn zoveel situaties en helaas zijn er momenten waar u zelf even niet meer uitkomt.
Soms heeft u toch een naaste, of een professioneel begeleiding nodig. Kortom een goed luisterend oor. Graag bieden wij u hulp en ondersteuning bij het omgaan met spanning, besluiten nemen & uitvoeren, begrijpen wat er gebeurt en wat dat van u vraagt. Wij zullen u ter ondersteuning zijn voor een gezond leven waar u van kunt genieten.
Daar waar liefde en hoop samenkomt, is toekomst.

Dagbesteding

Mensen ontmoeten, je grenzen verkennen, iets doen voor een ander. Dagbesteding geeft je een doel, ritme en structuur. Het biedt je de kans om je verder te ontwikkelen of iets nieuws te leren. Dagbesteding is er voor mensen met een beperking die naar eigen vermogen mee willen doen in de samenleving en niet stil willen zitten. Dagbesteding wordt ook wel maatschappelijke participatie of activering genoemd. Vroeger was dagbesteding vooral bedoeld om verveling tegen te gaan en ging het lang niet altijd om zinvol werk. Tegenwoordig kun je van alles leren, beleven en ondernemen.

Er zijn drie soorten dagbesteding
1. Recreatieve dagbesteding
Dit zijn activiteiten gericht op beleving, zoals wandelen, knutselen, klussen, gymnastiek, zingen of samen koken en mensen ontmoeten.
2. Ontwikkelingsgerichte dagbesteding
Hierbij gaat het om bezigheden als het volgen van een computercursus, leren lezen of schrijven, muziek maken, of je ontwikkelen in film en fotografie.
3. Arbeidsmatige dagbesteding
Denk hierbij aan werkgerichte activiteiten, zoals werken in een winkel, in de groenvoorziening of op een zorgboerderij. Of misschien word je bijrijder, kun je werken in een spoelkeuken of helpen in de catering.

Ben je op zoek naar een zinvolle dagbesteding? Voor jou om (creatief) bezig te zijn en in contact te komen met anderen. En mogelijk voor je partner of je gezin een moment waarop zij andere dingen kunnen ondernemen.
Samen met jou zoeken we een plek die past bij jouw interesses en talent. Met de zorg die jij nodig hebt en die aansluit op jouw omgevingswensen.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving.
Bijvoorbeeld: bij kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.
In de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:
• Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk)
• Begeleiding
• Hulpmiddelen
• Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Re-integratie

Wij willen graag dat als cliënten weer willen re-integreren dat dit gaat op een rustige en vertrouwde manier zodat u weer volledig er tegen aan kunt gaan op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Re-integreren kan bij ons voor een ieder geldig zijn van jong tot oud als u bijvoorbeeld in de volgende uitkeringssituaties verkeerd: ZW,WW of Participatiewet uitkering. Samen met een vast begeleider uit ons team zullen wij kijken wat u nodig heeft en hoe u het beste alles kunt aanpakken.

Activerend werk

Als u wilt participeren naar werk of een vorm van dagbesteding helpen wij u graag op weg met de juiste ondersteuning. Stap voor stap begeleiden wij u naar een vorm van participatie die het beste bij u past. Wij streven ernaar dat iedereen gelijke kansen heeft om zijn of haar talenten te ontwikkelen en in te zetten voor de samenleving.

Jeugdhulpverlening

Als u kind een beperking heeft en/ of gedragsproblemen kan dit zorgen voor spanningen in het gezin. Met jeugdhulpverlening willen wij ouders en kinderen helpen om samen tot gezonde oplossingen te komen om het klimaat in het gezin weer goed te krijgen. Denkt u hierbij aan samen met u en uw kind dagbehandelingen waarin we paar uur op een dag samen de problemen zullen oppakken.

Opvoedondersteuning

Heeft u behoefte aan vragen en/ of tips en trick omtrent opvoeding kunnen wij u dat bieden. Opvoedingsondersteuning kan verschillende doelen hebben, zoals informeren over opvoeden die voor ieder ouder van belang zijn, lichte hulpvragen, ouders weer zeker laten voelen over de opvoeding van hun kind(eren). Wij bieden ieder gezin een persoonlijke ondersteuning wat past bij u hulpvraag en problematiek.

Hulp en zorg aanvragen

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via +31(0)55 8436829 of info@zdopmaat.nl
Onze medewerkers vertellen u waar u mogelijk recht op heeft en kunnen u begeleiden bij het process.