Missie en Visie

Missie

Zorg en Dienstverlening Op Maat is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener. Wij richten ons vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van zorg- en dienstverlening aan cliënten in alle fasen van hun leven, in hun directe woon- en leefomgeving. Op basis van de (zorg) behoeften en wensen van onze cliënten bieden wij verschillende soorten zorg en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de mens. De medewerkers zijn professioneel, deskundig, spreken de taal en kennen de culturele en religieuze achtergrond van de cliënten. Een zorgorganisatie behoort er te zijn voor de mensen die het echt nodig hebben. Met het ontstaan van Zorg en Dienstverlening Op Maat verandert er niets aan de zorgmarkt. Wel verandert er iets voor de mensen die niet zonder zorg aan huis kunnen. Zij hebben nu de mogelijkheid om via Zorg en Dienstverlening te kiezen voor zorg op maat, afgestemd op hun persoonlijke situatie. De vraag van de cliënt is ons uitgangspunt voor het professioneel en gericht te kunnen werken. Goede zorg is geen kant-en-klaar product, maar vormt zich steeds naar de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. Hier staan wij voor!

Visie

Cliënt centraal
Bij Zorg en Dienstverlening Op Maat staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat mensen een doel hebben in het leven. Dat mensen invloed hebben op het eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.

Hier streven wij naar
Zorg en Dienstverlening Op Maat wilt zorg en ondersteuning bieden aan mensen die zorg nodig hebben. Zorg die werkt. Onze zorg is gericht op eigen regie en kracht van mensen in goede afstemming met hun omgeving. Daarnaast wordt in onze zorg aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

Zo bereiken we dat
Zorg en Dienstverlening Op Maat gelooft in de kracht van mensen. Met respect voor de eigenheid van mensen werkt Zorg en Dienstverlening Op Maat toe naar verbetering, herstel dan wel behoud van gezondheid en welzijn. Onze werkwijze is open en persoonlijk. Wij zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Daar waar mogelijk zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven en als het kan helpen we zodat mensen de regie terugkrijgen. Dat doen we door de weerbaarheid van mensen te vergroten en hen te ondersteunen zodat zij in hun kracht kunnen komen.

Met wie?
Samen met de cliënt en, als de cliënt dat wil, met de naastbetrokkene(n) stellen we een zorgplan op om (herstel)doelen te halen. Zorg en Dienstverlening Op Maat werkt samen met partijen die dicht bij de mensen staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers, huisartsen of welzijnsorganisaties. Met elkaar vormen we een netwerk rondom mensen met een zorgvraag. Doel is het optimaliseren van de zorgverlening. De cliënt en zijn netwerk vormen daarbij het middelpunt. Zo kan er op elk moment en in elke levensfase passende hulp worden geboden.

Onze medewerkers
Onze medewerkers zijn echte professionals, bevlogen, goed gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Continuïteit van zorg, inzet en flexibiliteit staan voorop. Door scholing en bijscholing kunnen onze medewerkers zorg van de hoogst haalbare kwaliteit leveren.