Begeleiding bij leerproblemen

Sommige kinderen en jongeren hebben extra ondersteuning nodig tijdens hun leerproces. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met lezen, spellen, rekenen of om zich te concentreren op hun werk. Scholen hebben niet altijd de tijd en middelen om voldoende aandacht te besteden aan de individuele ontwikkeling van deze leerlingen. Om te voorkomen dat zij een achterstand oplopen ten opzichte van hun klasgenoten, biedt Zorg en Dienstverlening Op Maat begeleiding bij leerproblemen.

WANNEER KIEZEN VOOR BEGELEIDING BIJ LEERPROBLEMEN?

We richten ons in de begeleiding bij leerproblemen op leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Indien u een of meerdere van onderstaande problemen bij uw zoon of dochter herkent, kan onze begeleiding uitkomst bieden.
Hij of zij:
• heeft dyslexie
• heeft problemen met lezen en/of spelling
• vindt begrijpend lezen en/of tekstverklaring lastig
• heeft dyscalculie
• heeft problemen met rekenen
• heeft problemen met informatieverwerking
• heeft problemen met een specifiek vak, zoals Engels, Duits of wiskunde
• heeft motivatie- of concentratieproblemen
• haalt letters door elkaar
• draait letters of de volgorde van letters om, bijvoorbeeld de b en d of drop in plaats van dorp
• leest langzamer dan klasgenoten
• maakt veel fouten tijdens het lezen of leest radend
• slaat in teksten de korte woorden over of vervangt ze door andere woorden
• hakkelt bij het lezen van langere woorden
• heeft moeite met begrijpend lezen
• schrijft woorden zoals je ze hoort (fonetisch)
• maakt veel fouten bij het schrijven van woorden en zinnen
• heeft moeite met het onthouden van de spellingregels
• maakt veel fouten in de werkwoordspelling
• vermijdt hardop lezen (in de klas)

WAT HOUDT DE BEGELEIDING BIJ LEERPROBLEMEN IN?

De begeleiding is erop gericht uw zoon of dochter (weer) te laten presteren op het niveau van de andere kinderen in de klas. Bij aanvang van het traject bepalen we het huidige niveau van uw kind. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op, waarin we beschrijven aan welke doelen we gaan werken en hoe we deze gaan realiseren. Uw kind krijgt hulp bij die onderdelen waarbij het extra ondersteuning nodig heeft. Tijdens de begeleiding geven we eerst een instructie, daarna richten we ons op het oefenen en toepassen. Indien gewenst werken we samen met school om goed aan te kunnen sluiten bij de methodes en termen die op school worden gehanteerd. Zo haalt uw kind het meeste uit de begeleiding.
In de begeleiding nemen we eventuele sociaal-emotionele problemen mee. Sociaal-emotionele problemen kunnen oorzaak zijn van de leerproblemen, maar andersom kunnen leerproblemen ook sociaal-emotionele problemen veroorzaken. Samen met uw kind doen we er alles aan om het leren zo leuk en makkelijk mogelijk te maken, zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen.

WIE BEGELEIDT MIJN ZOON OF DOCHTER?

Begeleiding bij leerproblemen wordt bij Zorg en Dienstverlening Op Maat verzorgd door een pedagogische werkers, maatschappelijke werkers of jeugdzorgmedewerkers. Dit heeft als voordeel dat we adequaat kunnen omgaan met leerlingen bij wie meerdere problemen tegelijk spelen. Heeft uw kind bijvoorbeeld problemen met lezen en spelling en tevens een diagnose ADHD, dan stemmen wij de begeleiding hierop af.

VORMEN VAN BEGELEIDING

Zorg en Dienstverlening Op Maat biedt individuele begeleiding. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

Zorg en Dienstverlening Op Maat

Heeft u nog vragen/opmerkingen of wilt u zorg ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op +31(0)55 8436829/0615590549 of info@zdopmaat.nl
Onze medewerkers vertellen u waar u mogelijk recht op heeft en kunnen u begeleiden bij het proces.
of via het onderstaande contactformulier.