Zorg & Dienstverlening Op Maat

Wie zijn wij

Zorg en Dienstverlening Op Maat is een groeiende thuiszorgorganisatie waarin de persoonlijke dienstverlening aan clienten voorop staat. Dit doen we altijd vanuit een kleinschalige werkwijze omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct.

Onze Zorg

Wij staan open voor hulpvragen omtrent begeleiding en ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Wij stemmen de zorg af op de wensen en behoeften van mensen waarbij er wordt gedoeld op het leveren van kwalitatief goede zorg.

Dyslexie & Thuisbegeleiding

Dyslexie betekent letterlijk niet kunnen lezen. Hoewel spellingsproblemen officieel aangeduid worden met de term disorthografie schaart men ze doorgaans onder de term dyslexie. Met dyslexie bedoelt men dan lees- en spellingsproblemen. Lees- en spellingsproblemen kunnen ook los van elkaar voorkomen.

Wet Forensische Zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg voor volwassenen of jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Een rechter legt forensische zorg meestal op als onderdeel van een straf en/of maatregel als iemand met een psychische/psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking een strafbaar feit heeft gepleegd.

Begeleid wonen

De Dissel De Dissel 8 6846 KA Arnhem

Contact

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via +31(0)55 8436829 of info@zdopmaat.nl Onze medewerkers vertellen u waar u mogelijk recht op heeft en kunnen u begeleiden bij het process.